KEOPS PİRAMİDİ
Keops piramidi dünyanın 7 harikasından biridir ve günümüze dek ulaşan tek eserdir.

Keops Piramidi'nin nasıl inşa edildiğine dair hala bir cevap bulunamamıştır. Herodot'a göre 30 yılda tamamlanmıştır ve yapımında 100.000 esir çalışmıştır. Diğer bir teoriye göre köylüler tarafından inşa edilmiştir. İşçilerin ücreti yemek vererek yani gıda yardımıyla ödenmiştir. Temmuz ve Kasım ayları arasında Nil Nehri taştığından dolayı bu arazide çalışamıyorlardı. Taşan sular, Aswan ve Tura'dan satın alınan taşların yer değiştirmesine yardım etmiştir. Su, taşları piramide doğru getirmiştir.

 

*Bu piramidin inşası, bir düşünceye göre M.Ö. 2589-2566 yılları arasında tamamlanmıştır.

*Piramitte 2.300.000 adet taş blok kullanılmıştır ve bir taşın ortalama ağırlığı 2,5 tondur. Toplam ağırlık yaklaşık olarak 6.000.000 tondur ve yükseklik 482 feet (140 m) dir. Gize' deki en geniş ve en eski piramittir.

*Keops hakkında bilgilerimiz oldukça azdır. Arkeologlar incelemeye gelmeden önce mezarlar soyulmuş. Piramit hakkındaki bilgiler, içindeki nesneler vasıtasıyla öğrenilmiştir.

Piramidi tümüyle kapsayan bilye ya da mermer zamanla piramiti kemirerek kendi kendini bitirmeye başlamış. Sonra bu mermer kaldırılarak piramit tüm ebatlarından 33 feet (11m) kaybetmiştir. Piramidin üst platformu 10 m², tabanı 754 feettir.

*Orijinal girişi, bugün kullanılan girişten 15 m daha yüksekti. Girişe Al Mamun yeni bir geçit açtı fakat orijinal geçit bulunamadı. Yeni geçit yolu, boydan boya düzdür ve orijinal geçit ile birleşir. Geçit zamanla küçülmeye başlar ve küçülen bu geçit bir gizli odaya çıkar. Alçalan bu geçit aşağıya doğru 26ºlik bir açıyla inmektedir. Geçit yolu sadece 1.1 m genişliğinde ve 1.2 m yüksekliğindedir. Bu geçitten girilen gizli oda halka kapalıdır. Odanın ebatları 14 x 8,3 x 3.5 metredir. Geçit yatay olarak batıya doğru 100 feet gider.


*Alçalan geçidin ilerisinde yeni bir girişle karşılaşılır. Bu giriş çelik bir kapıyla kapalıdır. Burada yükselen bir geçit vardır ve o da alçalan geçit gibi 26ºlik açıyla yükselir. Yükselen geçidin bazı özellikleri alçalan geçitle aynıdır. Bu geçit de 1.1 m genişliğinde ve 1.2 m yüksekliğindedir. Bazı insanlar için bu geçit çok zor bir yolculuktur. Geçit 39 m (129 feet) uzunluğundadır.

*Geçitlerden yatay olarak devam ederseniz bu geçit sizi Kraliçe odasına götürür. Kraliçe odasına hiçbir zaman dokunulmamıştır. Zemini asla parlatılmamış, hala pürüzlüdür. Kral odası zamanla terk edilmiştir. Terk için yapılan açıklama şudur; "geçit yolları çok dar fakat Keops için yapılan lahit ise çok geniştir." Odanın diğer gizemleri ise havalandırma şaftlarıdır.

Bu şaftlar diğer iki şaftın üzerine mühürlenmiştir. Odanın terk edilmesine karar verildikten sonra şaftların yapımına devam edilmemiş. Havalandırma şaftlarının dini önemi büyüktür.

* İkinci ve en çok göz alıcı yer büyük galeriye doğru yükselen koridordur. Galeri 157 feet (48 m) uzunluğunda, 28 feet (8.5 m) yüksekliğinde ve 26 C dir. Galerinin çatısı da desteklenmiştir. Bir parça kağıt veya iğne çatıda kullanılan taşlar arasına sokulabildiği söylenmiştir. Galeri sadece dipte 62 inch (1.6m) genişliğinde ve eğri yüzeyin üzerinde sadece 41 inch (1m) dir.

Büyük galeri, Kralın odasına yol gösterir. Odanın duvarları pembe Aswan granitinden yapılmıştır. Bu odanın içinde kırmızı Aswar granitinden yapılma çok büyük lahitler vardır fakat kapakları yoktur. Kral odasının ebatları 5,2m*10,8m*5,8m dir. Bu odada da Kraliçenin odası gibi havalandırma şaftları vardır. O zamanlar geceleyin gökyüzünün en önemli özelliği Samanyoluydu. Kral odasının güney şaftı Orion Kuşağına, Kraliçe odasının güney şaftı Syrius'a işaret ederken, kral odasının kuzey şaftı kutup yıldızlarına işaret eder. Bu yıldızlar hiçbir zaman gökyüzünde görünmezler. Bu şaftların, önemli yıldızları ölü firavunun ruhunun buldurduğuna dair batıl bir inanç vardı.

Üst odada kireçtaşı bloklardan yapılmış bir çatı vardır. Bu, odanın sıkıntısını çok önemli derecede hafifletir. Bu odalarda sadece yazıtlar bulunmuştur.

Piramidin Çevresi:

Kuzey ve doğu tarafında orijinal kutunun kalıntıları piramitin dışında gözükmektedir. Piramitin tabanından 10 m fazladır. Keops'un Ölüm Tapınağı'nda küçük kalıntılar vardır. Yaylada Nazlat Al-Samma köyünde vadi tapınağından yol gösteren şosenin arasıra meydana getirdiği izlerini zamanla görürsünüz. Bu şose son 150 yıl önce çöktü. Keops Piramidi'nin batısında 3 küçük piramit daha ayakta durmaktadır. Bu piramitler, kız kardeşi ya da hanımı ve diğer 2 kraliçeye aittir.

Büyük piramitin batısında Kral Mezarları vardır. 15 mastabayı içerir. 100 yılın üzerinde kapalı durduktan sonra yakın geçmişte halkın ziyaretine açılmıştır. Burada 4,600 yıllık eski bir kadın mumyası keşfedilmiştir.

Büyük piramidin güney tarafında, Kayık Çukurları ve Müze vardır. 5 kayık çukuru 1982 yılında keşfedildi. Şu an sadece 1 kayık sitededir ve müzede gösterilmektedir. Kayık taşların içine tamamen kapanmıştır. Kayık ip ve çivilerle şaşırtıcı şekilde tutturulmuştur. Kayıktaki amaç yine batıl bir inanca yöneliktir; yaşamdan sonraki yolculuk için planlanmıştır veya Güneş Tanrısıyla birlikte olan seyahat için de olduğu düşünülmektedir. Görüldüğü gibi Keops Piramiti'nin her yanı Eski Mısır'ın batıl ve hurafelerle dolu inançlarının izleriyle doludur.geri

ANA SAYFA