Kavimlerin Helakı

Kuran'ın oldukça büyük bir bölümünü oluşturan geçmiş kavimlerin haberleri de kuşkusuz üzerinde düşünülmesi gereken konulardan biridir. Bu kavimlerin büyük bölümü, kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamış, hatta onlara düşmanlık göstermiş kavimlerdir. Bu taşkınlıklarından dolayı da Allah'ın azabıyla karşılaşmışlar ve yeryüzünden silinmişlerdir. Allah Kuran'da, bu helak olaylarının sonraki insanlara da birer ibret olması gerektiğini bildirir.

İzlemek için

KAVİMLERİN HELAKI 1
KAVİMLERİN HELAKI 2 (Firavunun Sonu)

Semud Kavminin Helakı
Medyen ve Eyke Halklarının Helakı
Hazreti Nuh (Lut Kavmi)
Hz. Musa

Bu filmde Hz. Musa'nın Kuran'da bahsedilen hayatını inceleyeceğiz. Ayetlerin işaretiyle yaşadıklarını göreceğiz. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, Hz. Musa'nın hayatını geçmişte yaşanmış bitmiş olaylar olarak değil, günümüze, bizzat kendi hayatımıza ışık tutan ibretler ve örnekler olarak değerlendirmemizdir.

İzlemek için

HZ. MUSA
HZ. MUSA PEYGAMBER
 
HZ. MUSA'NIN DOĞUMU
 
HZ. MUSA FİRAVUNA TEBLİĞİ
 

Firavun'un Sonu

İzlemek için

KAVİMLERİN HELAKI 2 (FİRAVUN'UN SONU)

Hazreti Süleyman

Kuran'da değerli ve kutlu insanlar arasında adı geçen peygamberlerden biri Hz. Süleyman'dır. Hz. Süleyman kendisine Allah katından hidayet ve yüksek ilim verilen bir peygamberdir. Bu belgeselin amacı da, Allah'ın birçok yönden insanlara üstün kıldığı Hz. Süleyman'ı Kuran'da tarif edilen özellikleriyle insanlara tanıtmak, Rabbimizin bu seçkin kulunun örnek ahlakı üzerinde derin derin düşünmektir.

İzlemek için

HAZRETİ SÜLEYMAN
HAZRETİ SÜLEYMAN'IN DUALARI
 
HAZRETİ SÜLEYMAN'IN ÜSTÜN AHLAKI
 
HAZRETİ SÜLEYMAN'A VERİLEN ÜSTÜN İLİM VE NİMETLER
 


Hazreti Yusuf

Hz. Yusuf, küçük yaşta iken kardeşleri tarafından bir kuyuya atılarak ölüme terk edilmiş, daha sonra köle olarak satılmış, sonra iftiraya uğrayarak uzun yıllar hapiste kalmış, çeşitli zorluklarla denenmiştir. Allah Hz. Yusuf'a kurulan onca tuzaktan sonra, onu hazinelerin başına geçirmiş; ona güç, mal ve iktidar vermiştir. Allah'ın kanunu her konuda olduğu gibi bu konuda da geçerlidir. Allah, yaşadıkları zorlukların ardından müminleri felaha kavuşturacağını birçok ayetiyle vaat etmiştir. Yusuf kıssasını iyi anlamak, inanan insanların hayatları boyunca ve hatta günlük yaşamlarında dahi kullanacakları bir tecrübe oluşturacaktır.

İzlemek için

HAZRETİ YUSUF
Yusuf Peygamberin Çocukken Gördüğü Rüya
Hz Yusuf'un Gördüğü Rüyanın Doğrulanması
Hz. Yusuf'a Kurdukları Tuzak
Hz. Yusuf'un Duaları
Hz Yusuf'a Kurulan Düzenin Ortaya Çıkışı

 


 


Hazreti İsa Gelecek

Birçok kimsenin sandığının aksine Hz. İsa çarmıha gerilip öldürülmemiş, başka bir sebeple de ölmemiştir. Kuran'da onu asamadıkları ve öldüremedikleri kesin bir şekilde belirtilir ve Allah'ın onu Kendi katına yükselttiği haber verilir. Buna rağmen birçok insan Hz. İsa'nın geçmişte "bir şekilde" öldüğünü ve bir daha yeryüzüne geri dönmeyeceğini sanmaktadır. Bu inanç, Kuran'ı bilmemekten kaynaklanan önemli bir yanılgıdır.
Kuran dikkatli bir gözle incelendiğinde Hz. İsa hakkındaki ayetlerin gerçek anlamları ortaya çıkmaktadır. Bu belgeselde Hz. İsa'nın ölmediğinin, Allah katına yükseltildiğinin ve ahir zamanda yeryüzüne yeniden gönderileceğinin delilleri Kuran ayetleri ışığında incelenmektedir.

İzlemek için

HAZRETİ İSA GELECEK
HAZRETİ MERYEM
HAZRETİ İSA'NIN DOĞUMU
HAZRETİ İSA DOĞDUĞU DÖNEMDE FİLİSTİN'İN DURUMU

HAZRETİ İSA'YA TUZAK KURULMASI

KURAN'DA HAZRETİ İSA'NIN ALLAH KATINDA YÜKSELİŞİ

HAZRETİ İSA YERYÜZÜNE İKİNCİ KEZ GELECEK

HAZRETİ İSA'YI EN GÜZEL ŞEKİLDE KARŞILAMAK

 

ANA SAYFA